Suomi on Euroopan metsäisin maa. Metsäalan asiantuntijoita työskentelee ympäri Suomen laaja-alaisesti erilaisissa metsäsektorin tehtävissä. Ydinosaaminen metsäammattilaisilla on monipuolista niin metsänkasvatuksen, puunkorjuun, puukaupan kuin markkinointi – ja myyntitaitojen osalta. Metsäala on kehittynyt paljon viime vuosikymmeninä korkean teknologian ansiosta, ja työtehtävät toimihenkilöillä ovat muuttuneet. Paikkatiedon hallinta ja digitaalisten menetelmien käyttö onkin vahvassa roolissa nykyään metsäammattilaisen työssä. Tiesitkö, että Suomessa on tehty maailman ensimmäinen sähköinen puukauppa?

Metsänomistajat ovat monitavoitteisia, ja tulevalta metsäasiantuntijalta vaaditaan yhä laaja-alaisempaa näkökulmaa metsien käytöstä. Metsät tarjoavat puuntuotannon lisäksi mahdollisuuksia virkistyskäytössä ja luontomatkailussa. Metsäammattilaisen on osattava tieteelliseen tietoon perustuen neuvoa metsänomistajaa kohti hänen tavoitteitaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Metsäalan opinnot antavat hyvän pohjan uralle. Opiskeluaikana MEOL järjestää opiskelijoita tukevaa toimintaa. Opiskelijoiden keskuudessa on hyvä metsämieshenki!

Suomalaista luonnonvaraosaamista arvostetaan kansainvälisesti. Hae opiskelemaan luonnonvarojen pariin, yhteishaku on avoinna 28.3.2018 asti!

Eero Peltola

Puheenjohtaja

MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry