Mikä MEOL?

MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry on valtakunnallinen opiskelijajärjestö ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäsen. MEOLin jäsen on ammattikorkeakoulujen metsätalouden koulutusyksiköissä opiskeleva opiskelija, joka on liittynyt METOon. MEOL edustaa noin 500 opiskelijaa kuudesta eri oppilaitoksesta. 

Tavoitteenamme on

  • Parantaa opintososiaalisia etuja sekä nostaa koulutuksen tasoa
  • Vaikuttaa harjoitteluajan palkkoihin, sekä tukea opiskelijoita opintoihin ja ammattiin liittyvissä kysymyksissä
  • Ylläpitää suhteita koulujen johtoon sekä ainejärjestöihin ja paikallisyhdistyksiin
  • Informoida jäseniä metsäalan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista 
  • Yhdistää metsätalouden opiskelijoita ja mahdollistaa verkostoitumista
  • Järjestää metsätaitoilun kesä- ja talvikisat

Vaikutamme