Hallitusohjelmassa on esitetty suuria muutoksia opiskelijoiden sosiaaliturvaan sekä toimia, jotka vaikeuttavat opiskelijoiden työuran suunnittelua. Haluamme nostaa esiin muutamia hallituksen ehdotuksia, jotka voisivat merkittävästi vaikuttaa metsäopiskelijoiden arkeen.

STTK-opiskelijoiden puheenjohtaja Markus Wright on kirjoittanut blogitekstin “Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi”, jossa hän kertoo opiskelijoiden tyytymättömyydestä hallituksen kirjauksiin. https://www.sttk.fi/2023/09/22/huoli-toimeentulosta-on-opiskelijan-stressi/  

Opintoraha ei nouse indeksikorotusten mukaisesti, mikä tarkoittaa, että opintotuen määrä ei kasva. Kaikki elämisen kustannukset nousevat, mutta niitä kattavat kulut eivät. Eikä asumistuestakaan leikkaaminen tätä ongelmaa auta, päinvastoin. Nuoret kantavat jo nyt huolta toimeentulosta. Moni opiskelija on ajautunut tilanteeseen, että asumis- ja elämismenojen kattamiseksi on välttämätöntä käydä opintojen ohella töissä. Aika ja jaksaminen on kortilla. Toimeentulon lisäksi nuoret kantavat huolta omasta fyysisestä ja psyykkisestä jaksamisestaan.  

Suomessa korkeakoulutus on maailman kärkiluokkaa ja täällä vaalitaan osaamista. Kuitenkin samaan aikaan aikuiskoulutustuki halutaan lakkauttaa, ja näin ollen heikennetään pienituloisten työssäkävijöiden mahdollisuutta päivittää osaamistaan tai kouluttautua uudelleen.

Viittaukset mahdollistaa vuoden määräaikaiset sopimukset ilman perustetta hankaloittavat vakaata tulevaisuuden suunnittelua. Suurella osalla opiskelijoista on jo valmiiksi suuri opintolainataakka valmistuessaan, joten tällainen tilanne viivästyttää entisestään haaveita suunnitella perheen perustamista tai asunnon ostamista.

Ensimmäiseen sairauspoissaolopäivän muuttaminen palkattomaksi on kohtuuton tulonmenetys työntekijälle. Se luo riskin tulla töihin sairaana, mikä vaarantaa työturvallisuutta. Jatkossa myöskään irtisanomiseen ei vaadita painavaa syytä, asiallinen syy riittää. Tämä heikentää merkittävästi luottamusta työsuhdeturvaan.

MEOL-Metsäalan Opiskelijat ry on aidosti huolissaan opiskelijoiden puolesta ja haluamme olla mukana STTK-opiskelijoiden tukena KOHTUUS KAIKESSA-mielenosoituksessa.