Vuoden Metsäopettaja

Vuoden Metsäopettaja on MEOL – Metsäalan Opiskelijoiden kysely opiskelijoille opetuksen laadun seuraamiseksi. MEOL  haluaa edistää, että jokaisella opiskelijalla on oikeus korkeatasoiseen koulutukseen. Tästä syystä järjetämme vuosittain jäsenistöllemme vuoden metsäopettaja kyselyn. 

Vuoden Metsäopettaja 2017 kyselyn tulokset on julkistettu Metsäpäivillä Helsingissä 9.11.2017 Metsäkoulutus ry:n sidosryhmätilaisuudessa. Vuoden 2017 Vuoden Metsäopettaja on Seppo Kainulainen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Vuoden Metsäopettaja 2018

Miika Näsi, Hämeen ammattikorkeakoulu

Vuoden Metsäopettaja 2017

 

Seppo Kainulainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Vuoden Metsäopettaja 2016

    Liisa kuutti, Lapin AMK