Tampereella tapahtunutta korkeakoulutusuudistusta on seurannut sivusta koko Suomi, muitakin samankaltaisia hankkeita on ollut viritteillä ympäri armaan maamme. Duaalimallin vahvuuksista ei toteutuksessa välitetty vaan ammattikorkeakouluopiskelijat jäivät lapsen asemaan.

Olen seurannut kaksi vuotta ja ottanut kantaa Tampere3 -työnimellä kulkeneeseen hankkeeseen, jossa on oltu kovalla tohinalla lyömässä korkeakouluja yhteen. Taustalla painavat tietysti rahoittajan vaateet tehostaa koulutusta, OKM on ilmaissut painavan mielipiteensä rahoituksesta ja korkeakoulutuksen kehittämisestä. Hankkeessa on nähty hyviä puolia niin ammattikorkeakouluille kuin yliopistoille, mutta koko ajan ammattikorkeakoulua on tietoisesti poljettu.

Ammattikorkeakoulutusta ja yliopistokoulutusta ohjaavat molempia niille säädetyt omat lait, ja molemmilla on oma tarkoituksensa. Tämä duaalimalli on kehittänyt koulutusta ja tuonut esille niin tutkimukselliset vahvuudet kuin käytännönläheisen, työelämän tarpeisiin vastaavan korkeakoulutuksen. Molemmilla on myös erilainen asema, yliopiston ollessa oma autonominen yksikkönsä ja ammattikorkeakoulun ollessa osakeyhtiö. Nykyisessä Tampere 3 -korkeakoulusäätiössä, joka on saanut nimen Tampereen Uusi Yliopisto, on käytetty tätä mallia hyväksi ja jätetty tietoisesti ammattikorkeakoulu eri kastiin.

Valmisteluvaiheessa kiertäessäni eri tilaisuuksia, joissa on voinut ”vaikuttaa” ja ottaa kantaa, on vastaamassa ollut hankejohtaja Päivi Myllykangas ja edustajia niin Tampereen ammattikorkeakoulusta, Tampereen teknillisestä yliopistosta kuin Tampereen yliopistostakin. Kysyttäessä, miten jatkossa turvataan työelämälähtöiseen korkeakoulutukseen opiskelemaan tulleen opiskelijan asema, on suora vastaus ollut; ei mitenkään. Synergiaeduilla esimerkiksi rakennustekniikan koulutuksissa on yritetty epämääräisesti vastailla hankkeen tarpeellisuudesta. AMK-opiskelijoille on annettu epämääräisiä lupauksia ristiinopiskelusta ja oman osaamispolun laajentamisesta. Samassa hallituksen muodostamisestakin heitettiin ilmoille ajatuksia tasa-arvoisesta asemasta kolmen korkeakoulun kesken. Osaamispolkujen laajentaminen olisi ollut mahdollista kuitenkin jo koulutuksen järjestäjien hankkimilla ostopalveluilla tai suorittamalla kursseja toisessa oppilaitoksessa. Nykyratkaisulla saatiin lähinnä yliopiston käyttöön ammattikorkeakoulun infra.

Näin sopivasti juhannuksen alla julkaistu www.Tampere3.fi -sivuston uutisartikkeli kertoo nyt valitun ensimmäisen hallituksen valinnasta ja korkeakoulusäätiön toiminnasta seuraavasti; ”Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset ovat tänään valinneet hallituksen keväällä perustetulle Tampereen korkeakoulusäätiölle. Säätiön on tarkoitus yhdistää yliopistot uudeksi säätiöyliopistoksi vuonna 2019 sekä harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa TAMK:n omistajana.”  Edellä mainittu lainaus tiivistää kaiken sen, mistä aiemmin annettiin epämääräisiä lupauksia. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelusta, sen laadusta ja tasosta, päättää omistajanohjauksella yliopistosäätiö ja yliopistojen muodostama hallitus. Duaalimalli ei pääse toteutumaan eikä luo enää kilpailua, joka kehittäisi molempia duaalimallin osapuolia ja osaamisen tasoa. Nyt ammattikorkeakoulusta voidaan vain poimia yliopistolle edut käytännön osaamiselle työelämäosaamisen kehittäjänä ja halutessaan jättää ammattikorkeakoulun tehtäväksi yliopistolle epämieluisat tehtävät.

Metsätalouden koulutus on tässä korkeakoulusekasotkussa ainoa lajissaan, mutta alalle hankitun työelämäosaamisen täydentämismahdollisuudet, esimerkiksi syvemmällä oikeuden, talouden- tai johtamisen osaamisella jäänevät haaveeksi. Opiskelijakunnilla on nyt paine pitää kiinni omista vahvuuksistaan ja erityisesti erikoisuuksistaan; käytännönläheisen osaajan identiteetistä ja osaamisesta ja opiskelijakuntien perustuslain vastaisesta pakkojäsenyyden taudista on pysyttävä kaukana. Ajatus koulutuksen kehittämisestä ja osaamisen laajentamisesta on ollut hyvä, toteutuksessa vaan unohdettiin duaalimallin parhaat puolet.

 

Hallituksen valinnasta kertova artikkeli löytyy täältä:

Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus valittu. Julkaistu 20.6.2017. https://www.tampere3.fi/uutiset/154/tampereen_korkeakoulusaation_hallitus_valittu

 

Lisätietoja:
Arttu Huhtanen
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry.
pj@meol.fi