Säännöt

Metsäurheilusta voi lukea Suomen Metsäurheiluliiton kotisivuilta!

Metsäurheilun säännöt

Kesä- & Talvikisoihin yleisesti liittyvät säännöt

Yleiset säännöt

Jokainen kilpailija on velvoitettu kilpailemaan hyvässä ja aina vallinneessa Metsäkisojen hengessä.

Osallistuminen

Ilmoittautuminen on sitova, eli peruutus tapauksissa on tilalle löydettävä joku toinen tai, osallistumismaksu on maksettava muuten.

Vastuu

Jokainen kisaajaa vastaa itse vakuutuksensa voimassaolosta ja huolehtii itsestään sekä lähimmäisistään.

Alkoholi

Pyydämme kaikkia osallistuvia huomioimaan että alkoholijuomien juominen on koulun alueella sekä sen lähistöllä kiellettyä. Tähän vedoten maalaisjärjen käyttäminen opiskelijatapahtumassa on suotavaa. Suomen lainsäädännössä Järjestyslaki sanoo aiheesta seuraavaa.

Lasipullojen paikalle tuonti ei ole sallittua.

Valvonta

Alueella on ympärivuorokautinen valvonta, joka takaa turvallisuuden.

Ruokailu

MEOL – Metsäalan Opiskelijat Ry. järjestää kilpailuisännän kanssa viikonlopun aterioinnin, joka sisältyy normaali- sekä jäsenhintaiseen osallistumismaksuun.

Ruokailun yhteydessä jokaisen on varauduttava esittämään opiskelijakortti tai Kelan myöntämä ateriatukikortti, jotka oikeuttavat opiskelijahintaiseen ruokailuun.

Huomioitavaa!

Koulun omaisuuden ja ympäristön vahingoittajan ainejärejestö taikka edustaja on korvausvelvollinen.

Yleisillä teillä liikuttaessa on muistettava liikennesäännöt.