Metsätalous monimuotoisessa ympäristössä: ”Siyaphi” Minne täältä?

IFSA – International Forestry Students Association on kansainvälinen metsä- ja bioalojen opiskelijoiden järjestö. MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry. on IFSA:n jäsen. IFSAn tehtävä on tarjota opiskelijoille alusta rikastuttaa alan koulutusta, parantaa kulttuurien välistä ymmärrystä rohkaisemalla yhteistyöhön kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden kanssa, sekä helpottaa käytännön harjoittelun hankkimista laajemmasta sekä globaalista näkökulmasta. IFSA:n toimintaa johtaa yhdistyksen valitsema hallitus, IFSA 7.

IFSS (International Forestry Students Symposium) on yhdistyksen jokavuotinen yleiskokous ja se järjestetään vuosittain eri maassa. Symposium on myös suurin kansainvälinen metsäalan opiskelijoiden tapahtuma. Symposiumin järjestäjänä toimii järjestäjämaan paikallinen komitea ja tänä vuonna Etelä-Afrikassa komitea koostui 5 eri yliopiston metsäalan opiskelijoista.

45th International Forestry Students’ Symposium (IFSS2017) järjestettiin tänä kesänä Etelä-Afrikassa. Tänä vuonna symposiumiin osallistui 121 metsäalan opiskelijaa tai ammattilaista, 32 eri maasta. Tapahtuma keräsi opiskelijat ympäri maailman yhteen kahden viikon ajaksi heinäkuussa 2017 tutustumaan Etelä-Afrikan metsätalouteen, kulttuuriin, maan käsitykseen kestävästä metsänhoidosta sekä ennen kaikkea vuosikokoukseen. MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:tä edustamassa kokouksessa oli puheenjohtaja Arttu Huhtanen sekä kansainvälisyysvastaava Darja Salonen. Myös yksi MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:n jäsen, Maisa Hirvilammi, pääsi mukaan osallistumaan ja seuraamaan kansainvälisen yhdistyksen vuosikokousta ja päätöksentekoa.

IFSS on erinomainen tilaisuus opiskelijoille tutustua metsäalaan vieraissa kulttuureissa ja ainutlaatuinen hetki, kun saatetaan alan opiskelijat ympäri maailman tekemään päätöksiä yhdessä. Tilaisuus on myös poikkeuksellinen mahdollisuus rajat ylittävään verkostoitumiseen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen.

Kahden IFSS-viikon aikana tutustutaan paikalliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, käydään lävitse yhdistyksen kuluneen vuoden toiminta ja luodaan suuntaviivoja tulevalle, erilaisia työpajoja paikallisten asioiden käsittelyyn ja tutustumista erilaisiin toimintatapoihin. Tulevia suuntaviivoja määritellään myös valitsemalla henkilöt seuraavalle kaudelle hallitukseen ja toimihenkilöiksi. IFSA:n puheenjohtajaksi kaudelle 2017 – 2018 valittiin Salina Abraham, Yhdysvalloista. Vuosikokouksen viimeisessä täysistunnossa esiteltiin uudet aluevastaavat (Regional Representatives), eri organisaatioiden yhteyshenkilöt sekä eri komissioiden vastuuhenkilöt. Vaikuttavia komissioita ovat kommunikointi-, kansainväliset prosessit- (sis.YK), ammatillinen kehittyminen-, varainhankinta- ja tänä vuonna IUFRO 125v. kongressi -komissio.

Vaikuttamistyön ja yhteistyön lisäksi tärkeänä osana IFSA:n toimintaa ovat erilaiset tapahtumat joita järjestetään ympäri maailmaa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Euroopassa järjestettävät NERM (Northern Europe Regional Meeting) sekä SERM (Southern Europe Regional Meeting). Näiden tapahtumien lisäksi paikalliskomiteat (LC) järjestävät erilaisia seminaareja sekä konferensseja, joihin usein kutsutaan myös muita IFSA:n jäsenjärjestöjä. IFSA kannustaa verkostonsa avulla opiskelijoita osallistumaan eri organisaatioiden kokouksiin ja konferensseihin, mahdollistaa osallistumisen tieteellisiin keskusteluihin sekä tukee nuorten osallistumista päätöksentekoprosesseihin ja kansainväliseen metsä- ja ympäristöpolitiikkaan.

Jo opiskeluaikana luoduista laajoista verkostoista ja synnytetystä yhteistyöstä eri yhdistysten ja organisaatioiden kanssa on suuri apu meille kaikille sitten, kun olemme korkeakoulusta valmistuneet ja työelämässä.  IFSA – International Forestry Students’ Association:in hallitus 2017-2018

Puheenjohtaja – Salina Abraham 
Varapuheenjohtaja – Jan Joseph Dida
Pääsihteeri – Lisa Prior
Rahastonhoitaja – Kristjan Täll

Council (head) – Sarah Sansa
Council (statutes) – Dolores Pavlovic
Council (membership) – Helinä Poutamo

 

Lisätietoja  
Darja Salonen
Kansainvälisyysvastaava
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
international@meol.fi