MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry

MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry on valtakunnallinen opiskelijajärjestö ja IFSA – International Forestry Students Association, Metsäkoulutus Ry:n sekä  METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäsen. MEOLin jäsen on ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan koulutusyksiköissä opiskeleva opiskelija, joka on liittynyt Metoon tai MEOLin jäsenainejärjestöön. MEOL edustaa noin 600 opiskelijaa kuudesta eri oppilaitoksesta.

Tehtävät

  • Parantaa opintososiaalisia etuja ja nostaa koulutuksen tasoa.
  • Parantaa harjoitteluajan palkkausta ja antaa siitä MEOLilaisille tietoa.
  • Ylläpitää suhteita koulujen johtoon.
  • Informoida metsäalan tapahtumista.
  • Yhdistää luonnonvara-alan opiskelijoita.
  • Järjestää opiskelijoiden kesä- ja talvikisat.

Vaikutamme

Hyödyllistä